กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการเปิดระบบรับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์เปิดระบบให้สมัครเรียน วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น.


ปิดระบบ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น.