ศูนย์ความช่วยเหลือ

ศูนย์ความช่วยเหลือกรณีมีปัญหาการสมัครออนไลน์

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจะต้องทำอะไรต่อ

นักเรียนที่สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ หากไม่สะดวกพิมพ์ในตอนนั้น สามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครได้ทีหลังทางเมนู "พิมพ์ใบสมัคร" แล้วถือใบสมัครมาในวันสอบ

กรอกข้อมูลการสมัครเสร็จและบันทึกไปแล้ว แต่ว่าข้อมูลผิด ต้องทำอย่างไร

นักเรียนที่กรอกข้อมูลการสมัครเสร็จและบันทึกไปแล้ว แต่ว่าข้อมูลผิด ก่อนวันปิดระบบรับสมัคร นักเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใหม่ได้จากเมนู "แก้ไขข้อมูลการสมัครเรียน ม.1" กรณีที่นักเรียนสมัครเรียน ม.1 หรือคลิกที่ "แก้ไขข้อมูลการสมัครเรียน ม.4" กรณีที่นักเรียนสมัครเรียน ม.4 แต่ถ้าระบบปิดรับสมัครแล้วต้องการแก้ไขข้อมูล ให้นักเรียนติดต่อโรงเรียนตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเว็บไซต์นี้

จะรู้ได้อย่างไรว่าสมัครเสร็จแล้ว

เมื่อนักเรียนกรอกใบสมัครเรียนออนไลน์และกดบันทึกไปแล้ว ถือว่าการรับสมัครเสร็จสิ้น แต่ถ้าหากนักเรียนไม่แน่ใจว่าข้อมูลบันทึกสำเร็จหรือไม่ กลัวชื่อตกหล่น ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อตนเองได้จากเมนู "ตรวจสอบรายชื่อ" แล้วค้นหาข้อมูล หากมีข้อมูลตนเองขึ้นมาถือว่าโรงเรียนได้รับข้อมูลการสมัครของนักเรียนแล้ว